Life FIRSTCLASS 2023. 12. 11.

Kétmilliót fizettek egy gyönyörű magyar Bibliáért

Karácsony előtti hangulatban pörögtek a licitek egy hazai online könyvárverésen. Hat könyv félmillió, összesen 35 könyv pedig százezer forint fölött kelt el.

Az Antikvárium.hu idei utolsó online könyvárverésén majdnem kétmilliós rekordot döntött az Arany Biblia, Szenczi Molnár másfél millióért, Petőfi egyetlen regénye 700 ezerért kelt el.

Az először 1897-ben megjelent, kétkötetes Arany Biblia volt az első olyan hazai bibliakiadás, amelyet színes képekkel illusztráltak. A kötetpár igazi jelentőségét az egészoldalas, színes illusztrációk adják. Az 55. licitnél, 40 ezer forint híján kétmillió forintért kelt el.

Szenczi Molnár Albert 1607-ben megjelent Zsoltárkönyvét és Kis Katekizmusát Magyarországon és Németországban is nagyon kedvezően fogadták. A szerző többféle tartalmú Bibliát is szerkesztett, az 1612-es Oppenheimi Biblia például az első olyan kis méretű Biblia volt, amely méretének köszönhetően olcsóbb és könnyen szállítható volt. Jelen kötet az Újtestamentumot és a Szent Davidnac soltari… c. zsoltároskönyvet tartalmazza, de nincs benne az Ótestamentum. A 28. licitáló nyerte másfél millió forintért.

A hóhér kötele Petőfi Sándor egyetlen regénye, amit a költő 1846-ban, szülei szalkaszentmártoni fogadójában írt. A történet a Petőfi által fordított külföldi romantikus művek hatását viseli magán, és bár a kortársak szemében sem tartozott a legsikerültebb munkák közé, az egyedüli regényként mégis említésre méltó a költő életművében. Itt az utolsó órában szökött egyre magasabbra az ár – végül 700 ezer forintot fizet érte a győztes.

Az emelkedett, karácsony előtti licithangulatot mutatta, hogy hat könyv félmillió, összesen 35 könyv pedig százezer forint fölött kelt el.

Kép(ek) forrása: Antikvarium.hu